League Of Legends: ลักซ์ (Thai) #2 (of 5)

League Of Legends: ลักซ์ (Thai)
Issue #2 (of 5)

Summary

พบกับ... ไซลาสแห่งเดร็กบอร์น! ลักซ์ได้พบกับศัตรูของรัฐอย่างลับๆ... แต่ไซลาสคือใครกัน และเขาเป็นตัวอันตรายจริงอย่างที่ร่ำลือจริงหรือ... หรือว่าเลวร้ายยิ่งกว่านั้นอีก? แล้วแผนของกาเร็นที่มีต่อลักซ์จะช่วยให้เธอรอดพ้นได้จริง... หรือเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนำไปสู่หายนะของเดมาเซียกันแน่?

About Book

Page Count
23 Pages
Print Release Date
June 12 2019
Digital Release Date
June 12 2019
Age Rating
12+ Only
Sold by
Marvel

Credits

Published by:
Marvel
See More See Less

Genre


Preview